Στοιχεία Εταιρείας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 148203120000


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:  Δήμος ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10000 ΕΥΡΩ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: 100 ΜΕΡΙΔΙΑ
ΕΤΑΙΡΟΙ: α) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με συμμετοχή κεφαλαιακής εισφοράς, δ/νση κατοικίας: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ αρ. 1 , ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ
β) ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΦΗΚΑ του ΣΤΕΡΓΟΥ, με συμμετοχή κεφαλαιακής εισφοράς, δ/νση κατοικίας: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ αρ. 1 , ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ

Η εταιρία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση ούτε έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία υπαγωγής σε εκκαθάριση.